ROMAJAM - Nisville Jazz Festival
18782
page-template-default,page,page-id-18782,bridge-core-2.7.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-25.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

ROMAJAM

ROMA JAMING – ROMAJAM

ROMAJAM-logo-web

Romska omladina u Srbiji je lišena mogućnosti za razmenu i međunarodnu mobilnost zbog prisutnih političkih, ekonomskih i socijalnih pitanja, koja su pogoršana zbog pandemije Covid-a. Džez muzika predstavlja za romsku omladinu prirodno okruženje u kome mogu slobodno da izraze sebe i svoju kulturu. Profesionalni romski muzičari su u čestim kontaktima i često organizuju susrete sa mladima. Projekat se zasniva na ovim aktivnostima i odnosima kako bi romsku džez muziku proširio i produbio na romsku i neromsku muzičku omladinu koja obično nije u poziciji da učestvuje u datim ograničenjima dostupnih tehničkih ili finansijskih resursa, kako institucionalnih i ličnih.

Specifičnost projekta je kombinovanje veština profesionalaca muzičkog obrazovanja i organizacionih kapaciteta velikog festivala u jugoistočnoj Evropi koji promoviše romsku muziku. Pored veština koje se podučavaju/dele, projekat namerava da promoviše autonomiju i najbolje odgovara specifičnim potrebama mladih romskih i neromskih muzičara koji će nastupati zajedno. Mnoštvo iskustava profesionalnih muzičara/trenera i Nišvil džez festivala doneće korisnu sinergiju, mimo suštinskih veština, u predstavljanju romske muzike kao nerazdvojivi deo evropskog kulturnog mozaika.

Projekat uključuje muzički festival i romske profesionalne muzičare koji promovišu transnacionalnu mobilnost romskih džez muzičara i jačanje njihovih karijera, kako bi se ojačao muzički festival koji promoviše romsku muziku kao nerazdvojivi deo evropskog identiteta. Cilj je da se omogući stvaralaštvo i otvorena umetnička razmena mladih i profesionalnih romskih i neromskih džez muzičara različitog kulturnog, društvenog i ekonomskog porekla, kao i razvoj interkulturalnog dijaloga, međukulturalne saradnje. Mladi muzičari koji će biti uključeni biće u stanju da identifikuju razlike i sličnosti, uče i dele, razmenjuju ideje i komunikaciju, razumeju, upoznaju nove ljude i otkrivaju „nove svetove“ kroz mobilnost, radionice, rezidencije, zajedničko izvođenje sa neromskim vršnjacima. Projekat takođe ima za cilj podizanje svesti o bogatstvu raznolike romske kulture i njenom uticaju na evropsku džez muziku. Organizovanjem kulturnih događaja ojačaće se osećanje evropske pripadnosti kod romske omladine, kao i podizanje svesti šire javnosti da je romska muzika suštinski deo evropskog kulturnog mozaika.

Glavne identifikovane potrebe i problemi su: (i) Nedostatak mogućnosti za umetničko i kreativno izražavanje romske zajednice; (ii) Nepoznavanje romske kulture, tradicije i umetnosti, kako u široj javnosti tako i među samom ciljnom grupom i (iii) Ograničeno učešće romske zajednice u kulturnim dešavanjima u zajednici.

Iako opštine imaju kulturne centre, njihov ograničeni budžet im ne dozvoljava da podrže domaću potražnju, samo stvaranje novih kulturnih predmeta, njihovo promovisanje i privlačenje nove publike. U praksi, romska populacija je u velikoj meri izolovana od kulturnog života.

 

Cilj je da se omogući kreativnost i otvorena umetnička razmena mladih romskih džez muzičara povezujući ih sa neromskom muzičkom omladinom različitog kulturnog, društvenog i ekonomskog porekla, kao i razvijanje različitih nivoa interkulturalnog dijaloga i prekograničnog kretanja, kroz nastup u Nišu, Sofiji i Skoplju. Romska i neromska omladina koja će biti uključena biće u stanju da identifikuje razlike i sličnosti, uči i deli, razmenjuje ideje i komunikaciju, razume i otvori se za upoznavanje novih ljudi i da otkrije „nove svetove“ kroz mobilnost, radionice, rezidencije i zajedničke nastupe.

Mobilnost romske i neromske muzičke omladine u SRB/BUL/MKD ​​je održiv ishod s obzirom na to da su Nišvil džez festival i romski profesionalni muzičari sarađivali na brojnim individualnim inicijativama u prošlosti u okviru nišvilove scene Šaban Bajramović, njenog stalnog dela već 28 godina, gde je interesovanje romske muzičke omladine, kao i profesionalnih muzičara, bilo značajno.

 

Rezultati su:

Povećana međunarodna mobilnost i interkulturalno znanje romske i neromske omladine

Kulturne/obrazovne strukture u ciljanim oblastima osnažene da koriste romsku džez muziku kao društveno inkluzivno sredstvo u multietničkim zajednicama

Povećana svest i podrška građana za korišćenje muzike kao alata za izgradnju kulturno raznovrsne i inkluzivne zajednice.

 

Efekti projekta su:

20-oro romske i neromske omladine obučeno za razumevanje kulture kao pokretača promena u društvu; 20-oro romske i neromske omladine zajedno je nastupilo na 5 džez koncerata u Nišu, Sofiji, Skoplju i jugoistočnoj Srbiji; 1 umetničko-obrazovna rezidencija profesionalnog romskog džez muzičara.

 

Fondacija Nišvil, poziva mlade romske i neromske muzičare da učestvuju u međunarodnom projektu tokom 2023:

„Romi džemuju – ROMAJAM“

Za učešće u projektu instrumentalisti i vokalni solisti uzrasta do 30 godina mogu da pošalju prijave na sledeće e-mail adresu: nisville@nisville.com

 

Projekat je sufinansiran od strane „Musicaire – inovativni oporavak Evrope“

EN V Co-funded by the EU_POS
Music Moves Europe_logo_white WEB
MusicAIRE_logo_white WEB
face
Insta-2
tvit
DSC_0226
DSC_0248
DSC_0233