Nišville Jazz Theater – Program Predstava

06-13.08.2017

Nišville Jazz Theater

06-13.08.2017

Nisville Jazz Theatre
Savremeni izraz Teatra u 21. veku koristi sve tehnike do kojih se vremenom došlo kroz rad. Ni jedan rukopis ne isključuje drugi, a samo združeni mogu da daju potpunu formu koja korespondira
sa gledaocima u aktuelnom trenutku. Nišville Teatrski Festival neguje i afirmiše sve forme i izraze Pozorišne umetnosti čiju snažnu vezu
možete naći sa muzikom. Ideja se rodila i izrasla u Nišu na džez festivalu, kao njegov najprirodniji sled događaja – Teatar koji džezira i uvek dopire do nas. Pored pozorišnih predstava ovaj segment festivala karakterišu kako radionice tako i tematski razgovori.