EU Youth Stage

Pod pokroviteljstvom delegacije EU u Srbiji

logo eu

10.08.2017

Škola “Art Centar” & Prijatelji

19:30h – 20:15h

Strangers from South

20:30h – 21:15h

Jevrem Cosic Trio

21:30h – 22:15h

Epicoustic

22:30h – 23:15h

11.08.2017

Free Fours

19:30h – 20:15h

Irish Clovers

20:30h – 21:15h

Monsegur jazz band

21:30h – 22:15h

Oliver Katic SKOLA

22:30h – 23:15h

12.08.2017

Naissus Guitar Festival

19:30h – 20:15h

Katarina Kochetova

20:30h – 21:15h

Nikicic - Cvetkovic Quintet

21:30h – 22:15h

Aga Derlak trio

22:30h – 23:15h

13.08.2017

Bas & Stega

19:30h – 20:15h

Nevena Pejcic Quintet

20:30h – 21:15h

Ruke

21:30h – 22:15h

Tamara Kezz

22:30h – 23:15h