7.8 u 20h

Scena – Amphitheater on Kej

ARABESKA

ADA – SAVREMENI PLES

Хореография- Ангелина Гаврилова, Филип Миланов

Angelina Gavrilova, Philip Milanov

PREDSTAVA U-IZMEĐU

Između pokretia u našim telima, između mene i tebe, između nas, između …

rad, na osnovu Mak Richterove muzike i džeza.

Koreografi:

Angelina Gavrilova je solista baleta Arabeske, predavač je na državnoj škole

Plesačke umetnosti kao i Muzičkoj akademiji u Sofiji, koreograf je od 2008 sa

brojnim nagradama u Bugarskoj i internacionalno.

Filip Milanov je solista baleta Arabeskue, predaje tehnike improvizacije i savremeni

ples. Radi i kao koreograf. Dobitnik je nagrada u svojoj zemlji i na međunarodnim

takmičenjima. Prošle godine je bio koreograf Rock-Opera Nostradamus.