Nišville Jazz Theater – 11.08.2017

18h
CIRCUS
Puppet theatre Pepino, SRB

Alisa u zemlji  Zmaja -predstava za decu

 Publika će prisustvovati i kreativnom činu stvaranja predstave u samoj predstavi koju sami junaci stvaraju. Vraćajući se korenima ozbiljnog i kvalitetnog književnog dela(poezije Jove Jovanovića Zmaja  i    roman Luisa Kerola “Alisa u zemlji čuda”), deca će, kroz igru, naučiti i o procesu stvaranja dramaturgije i mizanscena bilo koje, pa i ove predstave. Igra u igri, predstava u predstavi, želi da inicira kreativnost za radovanje života i umetnosti.

http://www.dahteatarcentar.com/predstave/alisa_srp.html

UČESNICI U PREDSTAVI-SRB/ENG

 Maja  Mitić Režija i dramaturgija/Direction and dramaturgy: Maja Mitić

Tekstovi/Texts: Jovan Jovanović Zmaj, Luis Kerol (Lewis Carroll), Ivana Milenović Popović, Maja Mitić,

Anđela Popović Glumci/Actors: Ivana Milenović Popović, Maja Mitić, Anđela Popović, Ivan Nikolić Video,

rekvizita od papir mašea, dizajn štampanog materijala/Video, papier-mâché props and Graphic Design:

Maja Vučić Scenografija/Scenography: DAH Teatar Kostim/Costume Design: DAH Teatar Izrada

kostima/Costume Manufacture: Slavica Hinić, Nevenka Delić Dizajn svetla/Light Design: Mladen

Lukešević Fotografija/Photography: Una Škandro, Strahinja Pavlović, Sonja Petrović

Organizacija PR/Organization and PR: Nataša Novaković Prevod/Translation: Donka Torov Zahvaljujemo

O TRUPI- SRB

DAH Teatar, od osnivanja 1991. godine, više od četvrt veka, u kontinuitetu, u izazovnim uslovima stvara uzbudljivo i živo pozorište.

“Razaranju i nasilju u savremenom svetu, se jedino možemo suprotstaviti stvaranjem smisla.”je moto DAH Teatara i danas.