Awakening City

AWAKENING CITY predstavlja univerzalnu debatu o ulozi javnih površina modernih gradova, konflikt automobila sa ljudima ;  tržnih centara i parkova; konzumerizam naspram gradjana; destruktivni urbanizam nasuprot zelenim površinama.