Nišville 2017 – za medije

Rok za akreditovanje – 28. jul

Počelo je akreditovanje medijskih ekipa  (novinske, radio i TV redakcije, web portali i free lance novinari i fotoreporteri) za praćenje Nišville jazz festivala 2017. Forma za akreditovanje koju je potrebno popuniti podacima svih članova ekipe  (na istom formularu) preuzima se na sajtu festivala

( http://nisville.com/sr/akreditacije/)

Procedura prijavljavanja je sledeća: na sajtu festivala klikom na navigacioni meni AKREDITACIJE (u vrhu strane) preuzeti formu za akreditovanje (word document) – popuniti je (podacima svih članova ekipe jednog medija na istom formularu), u nazivu dokumenta – prijave  (file name) napisati ime redakcije koja šalje prijavu ili „free lance – ime i prezime“  .

Tako popunjenu prijavu poslati na e-mail: akreditacije@nisville.com .

Po prijemu mailova sa formularom – potvrdićemo prijem prijave za akreditovanje

Ako vam u roku od 7 dana  od prijema prijave sa formularom – ne zatražimo dopunu ili ispravku formulara – možeta smatrati da je vaša akreditacija odobrena.

U razmatranje će ući samo prijave koje stignu do 28. jula.

Broj akreditacija je ograničen!

Free – lance novinari i fotoreporteri treba da u prijavi navedu i svoje dosadašnje reference, a u obzir pri odlučivanju će se uzimati i da li su prethodnih godina dostavljali fotografije i objavljene tekstove o Nišvillu.

Dodatne informacije na 018 533 022 ili putem maila akreditacije@nisville.com .

NAPOMENA: UVRŠTAVANJEM NA SPISAK AKREDITOVANIH NOVINARA,  REDAKCIJE I FREE LANCE FOTOREPORTERI AUTOMATSKI DAJU SAGLASNOST DA NIŠVILLE JAZZ FESTIVAL MOŽE DA BEZ NADOKNADE KORISTI FOTOGRAFIJE KOJE FOTOREPORTERI BILO LIČNO DOSTAVE FESTIVALU (NA DISKU) ILI JE REČ O FOTOGRAFIJAMA OBJAVLJENIM BILO GDE NA INTERNETU. NIŠVILLE SE OBAVEZUJE DA PRILIKOM OBJAVLJIVANJA (KAKO NA SAJTU FESTIVALA, TAKO I U ŠTAMPANIM PUBLIKACIJAMA) – AUTOR FOTOGRAFIJE BUDE POTPISAN. TAKOĐE MEDIJSKE KUĆE SE OBAVEZUJU DA FESTIVALU DOSTAVE PRESS MATERIJAL (SKENIRAN PRESSS KLIPING IZ ŠTAMPANIH MEDIJA, LINKOVE ZA EMITOVANE RADIO I TV PRILOGE – PUTEM E-MAILA ILI NA DISKU) U ROKU OD DVE NEDELJE PO ZAVRŠETKU FESTIVALA.