Osnova

pres konferencije

12h PRESS CENTAR U TVRDJAVI- press

Osnova

konverzacija sa umetnicima

12:30- 13:30 JAZZ MUZEJ, razgovor umetnika- Ulični teatar i neverbalna komunikacija

Melisa Cardona CU1_HR-324sm

radionica

Oficirski dom 15h-17h Kathy Randels & članovi ArtSpot/Cry You One tima dele tehnike pevanja, igranja i nastupa is Luizijane koje su koristili pri kreiranju "Cry You One'' Dođite obučeni za pokret i ponesite flašicu vode

npb

predstava

20h NARODNO POZORIŠTE NIŠ, predstava „BOLIVUD“, Narodno pozorište Beograd, SRB

vroom

predstava

21h AMFITEATAR koncert/ predstava „EROTIZAM“, grupa VROOOM

monique-bg

film

22:30 ISPRED OFICIRSKOG DOMA, Film “My Louisiana Love” Monique Verdin- USA

Nisville Jazz Festival 03.08.2018
Nisville Jazz Festival 03.08.2018
Nisville Jazz Festival 05.08.2018
Nisville Jazz Festival 06.08.2018
Nisville Jazz Festival 07.08.2018
Nisville Jazz Festival 08.08.2018
Nisville Jazz Festival 09.08.2018
Nisville Jazz Festival 10.08.2018
Nisville Jazz Festival 11.08.2018
Nisville Jazz Festival 12.08.2018