<h2>NAZIV: “APRES”</h2>

<h2>DATUM: 3.08.2018</h2>

<h2>MESTO: Oficirski dom</h2>

Nemanja Maraš rođen je u Beogradu 1989.godine, gde je diplomirao na fotografiji na Fakultetu primenjenih umetnosti, odsek za primenjenu grafiku, fotografiju.

Od 2006. godine radi kao modni fotograf, a 2008. godine je počeo da radi u eksperimentalnoj i konceptualnoj umetnosti. Do sada je sarađivao sa mnogim modnim dizajnerima, muzičarima, glumcima, izdavačkim i modnim agencijama, kao i sa humanitarnim I nevladinim organizacijama.

Od 2014. godine je član ULUPUDUS-a. Imao je osam samostalnih izložbi, učestvovao je u bijenalu dve svetske studentske fotografije, kao i na više grupnih izložbi. Trenutno je slobodni umetnik i professor na Institutu plesa u Beogradu.

 

 

O IZLOŽBI “APRES”:

Sve fotografije baletskih umetnika iz monografije „Apres“, autora Nemanje Mareša, nastale su u vremenu posle baletske predstave, upravo posle spuštanja zavese. Međutim, po svim znacima emotivnog i fizičkog statusa umetnika, sa slika se nenaslućuje kraj umetničkog događaja, nego njegov prirodan nastavak-vreme analize, dogradnje i sazrevanja plesnog potencijala.

Ideja Docenta Nemanje Maraša da odmah posle baletske ili plesne predstave, pre nego što igrači postanu svesni sebe snimi njihova lica i položaj tela je originalna i jedinstvena u istori našeg fotografisanja. Odlučujući se za taj poduhvat, to je prava reč, nije slutio koliko je to mukotrpan, iscrpljujući i dugotrajan put do ostvarenja ideje. I, odgovoran, jer ko sme nepozvan da zaviri u intiman svet drugog bića kad ono to ne sluti? Ako taj pokušaj uspe ima opravdanja za to malo lukavstvo jer pred gledaocima, svesno kažem i čitaocima, stoji portret – zapis priče o tome koliko je skupa iluzija.

Ova antologija portreta naučiće nas ne samo da se divimo bljesku svetla s pozornice već i da odamo veliko i dužno zasluženo poštovanje onima koji nas igrom svog duha i tela uvode u carstvo snova.

<h2>VREME: 19h </h2>

<h2>KARTE: Slobodan ulaz</h2>

<h2>AUTOR: Nemanja Maraš</h2>